Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft lessen gemaakt omdat vanaf 25 mei de nieuwe privacywet van kracht gaat. Het lespakket heeft als thema ‘privacy als grondrecht’.

Lesidee 331: Privacy