Naar Nederland

Voor iedereen die wil inburgeren en Nederlands wil leren, is hier passend lesmateriaal. Ook voor autochtonen geschikt; als oudere leerlingen moeite hebben met het leren van onze taal kan het heel zinvol zijn om te kijken hoe anderstaligen Nederlands leren!

Lesidee 363: Naar Nederland