Het IPA of Internationaal Fonetisch (of Phonetic in het Engels) Alfabet wordt gebruikt om uitspraak schriftelijk vast te leggen. Je vindt deze tekens vooral in woordenboeken. Voor kinderen die geïnteresseerd zijn in andere talen, voor meertalige kinderen, voor anderstaligen die Nederlands willen leren, voor kritische leerlingen en kinderen met taal/spraak/leesproblemen kan dit een zinvol hulpmiddel zijn.
Hier nog wat naslagwerk: International Phonetic Association en klankinventaris van het Nederlands

International Phonetic Association
Lesidee 374: IPA