esero

Het is alweer een tijd geleden dat wij het lesmateriaal van Ruimtevaart in de Klas onder uw aandacht brachten. Kijk maar eens op de site van NEMO. Of het lesmateriaal op deze kalender. Het jaar is bijna afgelopen; we zullen die van volgend jaar voor u in de gaten houden!

Lesidee 389: Ruimtevaart in de klas